A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

 

Waterfall Name

 

Rating

Height

Town

County

State

Stream

Ginga-no-taki

    

394 feet

Sounkyo Gorge

Daisetsuzan NP

Ginga

Hagoromo-no-taki

    

820 feet

Tenninkyo Gorge

Daisetsuzan NP

Kegon-no-taki

    

318 feet

Chuzen

Nikko NP

Daiya

Kiyo-taki

    

40 feet

Kiyotaki

Nikko NP

Komadome-taki

    

40 feet

Eoroshi

Daisetsuzan NP

Ryusei-no-taki

    

295 feet

Sounkyo Gorge

Daisetsuzan NP

Ryuuzu-no-taki

    

66 feet

Nikko

Nikko NP

Sandan-taki

    

33 feet

Raijo

Shikishima-no-taki

    

33 feet

Tenninkyo Gorge

Daisetsuzan NP

Cybetugawa

- Denotes Pictures available.

Page 1 of 1